Audit si implementare politici de securitate

Audit si implementare politici de securitate

In cadrul procesului de preluare in administrare a unei infrastructuri IT, operatiunea de auditare este obligatorie pentru a identifica topologia, serviciile, statiile de lucru, serverele etc si nu in ultimul rand, vulnerabilitatile. O politica de securitate coerenta presupune un set intern clar definit de proceduri operationale de securitate ce trebuiesc respectate de catre toti utilizatorii.

Definirea politicilor de securitate de grup, monitorizarea accesului la resurse, implementarea unui sistem de raportate in timp real in caz de acces neautorizat, implementarea unei solutii anti-virus puternice cu semnaturile actualizate creeaza premisele desfasurarii activitatii fara intreruperi, intr-un mediu sigur si redundant.

  • analiza infrastructurii existente
  • descoperirea de vulnerabilitati ale infrastructurii si oferirea de solutii privind izolarea si eliminarea acestora
  • implementarea politicilor de securitate in concordanta cu standarele ISO 27k
  • elaborarea de proceduri de securitate cu respectarea cerintelor INFOSEC in acord cu HG585/2002 si HG185/2005